Duindam 01

Wapen:doorsneden: A in goud vier rode schuinbalken; B in blauw een houten dam vergezeld aan weerzijden van duinen en in de schildvoet water, alles van natuurlijke kleur.
Helm:aanziend.
Wrong:blauw en goud.
Helmteken:vijf rode tulpen groen gebladerd en gesteeld, waaijersgewijs geplaatst.
Dekkleden:blauw, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2008 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer D. Duindam te Hillegom.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 25 februari 2008).