Dunlop, Samuel (1768-1842)

Wapen:in zilver een dubbelkoppige rode adelaar.
Wapenvoerder(s):
Dunlop, Samuel, geb. Rotterdam 21 juli 1768, ged. ald. (Schotse Kerk) 24 juli 1769, mr. timmerman, koopman en reder aan de Leuvehaven, samen met Willem van Traa een steenhouwerij begonnen aan de westzijde van de Leuvehaven 1827, directeur Alg. Brandwaarborg Mij. aldaar, overl. Rotterdam 2 augustus 1842, zoon van David Dunlop, scheepskapitein, en Janet Roberts.
Hij huwde Rotterdam 14 juli 1799 ten huize van ds. Bouvink (ondertr. ald. 30 juni 1799) met Johanna van der Weijden, geb. Delft 13 augustus 1774, ged. Delft 16 augustus 1774, overl. Rotterdam 11 maart 1859, dochter van Johannes van der Weijden en Elisabeth Waar.
Bron(nen) en lit.:
  • Genealogie Dunlop; in: Nederland’s Patriciaat, jrg 38 (1952), blz. 141.
Wapen:
  • Genealogie Dunlop; in: Nederland’s Patriciaat, jrg 38 (1952), blz. 136.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 65085.