Dussen, Cornelis Arentsz. van der (1481-1556)

Wapen:in goud een groene snoek vergezeld van drie zwarte eenden.
Wapenvoerder(s):
Dussen, Mr. Cornelis Arentsz. van der, geb. 1481, licentiaat in beide rechten, veertigraad 1534-1556, schepen 1524-1530 en secretaris 1536 van Delft, kerkmeester van de Nieuwe Kerk aldaar 1519-1556, overl. Delft 22 mei 1556.
Hij huwde 1e in 1505 met Margaretha Sasbout, overl. 3 december 1520, dochter van Sasbout Dirksz. Sasbout, burgemeester van Delft 1504, en Machteld van der Dussen.
Hij huwde 2e met Maria Storm, overl 31 december 1530, dochter van Frank Storm, burgemeester van Delft 1499. Hij huwde 3e met Maria Hendriksdr. van de Stijpen van Duiveland, overl. 16 mei 1551, dochter van Hendrik Joosten van Duiveland, burgemeester van Delft 1509.
Bron(nen) en lit.:
  • H.K. Nagtegaal. Het tweede geslacht Van der Dussen in Delft; in: Ons Voorgeslacht (2006), blz. 208.
  • R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729).
  • CBG, J. van Beest van Eemskerck, Geslacht Register van die van Eemskerck bigenaemt van Beest met haere Maegen Bloetverwanten ende Aengehouwede, blz. 674.
Wapen:
  • CBG, GHS 50A22, Naamen en Wapens der Edel en Agtbare Heeren Veertig Raaden der stad Delft (1477-1772)
  • H. de Leth. Wapenkaart der Veertigh raaden der Stad Delft. Anno 1738.
Afbeelding:
  • Collectie Beeld & Geluid Delft, inv. nr. 71849