Dussen, Jacob Huygensz. van der (1550-1622)

Wapen:gevierendeeld: I in rood een gaande zilveren brak; II in zwart twee beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalken; III in zwart twee zilveren kepers, vergezeld van drie gouden ruiten; IV in zilver een  schuinkruis gaan de over een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, alles zwart.
Helm:halfaanziend.
Wrong:rood en zilver.
Helmteken:een zilveren zittende brak tussen een gesloten vlucht van rood en zilver.
Dekkleden:rood, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dussen, Jacob Huygensz. van der, heer van Harencarspel, Dirkshoorn, Tuitjehorn, Sijbekarspel en Kalversdijk, geb. 1550, krijgt op 3 mei 1582 toestemming om zich als brouwer te Delft vestigen, vermeld als brouwer in de ‘Halve Maen’ 1592, wonend aan de Oude Delft 1592, 1600, veertigraad van Delft 1583-1618, schepen 1589, 1591, burgemeester 1593-1598, 1602, 1603, 1605-1607, 1611-1613, 1615, thesaurier 1608, 1616 van Delft, hoogheemraad van Delfland 1598, 1600, gecommitteerde in de Staten Generaal 1600-1603, behoorde tot de gedeputeerden te velde, die te Oostende in grote angst de uitslag van de slag bij Nieuwpoort in 1600 bijwoonde, koopt 2 morgen land te Wateringen 17 april 1595, regent van het Hofje van Gratie, overl. Delft 22 december 1622, zoon van Hugo Jacobs Bruijn en Magdalena Pietersdr. Sasbout.
Hij huwde 1e Leiden 18 november 1576 (ondertr. Leiden 3 november 1576 en huwelijkse voorwaarden Leiden 15 november 1576), (waarbij de bruidegom Jacob Huygen Bruijnsz. werd genoemd) met Geertruida Willemsdr. van Heemskerk, overl. na 14 augustus 1599, dochter van Willem Jansz. van Heemskerck, burgemeester, en Margriet (Grietje) Engbrechtsdr. (Eynbrechtsdr.).
Hij huwde 2e Delft 6 februari 1600 met Sophia Gerritsdr. van Santen, wonend Oude Delft in 1600, overl. 13 november 1654, dochter van Jan van Santen en Cornelia Segwaert.
Sophia ondertr. 2e Delft 22 augustus 1626 met Quirijn Hooch.
Jacob Huygen Bruijnsz. is de eerste die naam Van der Dussen is gaan voeren. Het adellijke geslacht Van der Dussen was kort daarvoor uitgestorven. Zijn nakomelingen pretendeerden in processtukken dat zij van het adellijke geslacht Van der Dussen afstamde. Jacob Huygen Bruijnsz. heeft tijdens zijn leven viermaal zijn wapen veranderd. In zijn kwartieren plaatste hij wapens van adellijke geslachten die in werkelijkheid geen familie van hem waren.
Bron(nen) en lit.:
  • H.K. Nagtegaal. Het Delftse geslacht Van der Dussen, in: Ons Voorgeslacht jrg. 60 (2005), blz. 331.
  • H.K. Nagtegaal. Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland; Wapens en biografieën van de baljuws, dijkgraven en hoogheemraden (1282-1780), blz. 31, (Rotterdam 2010), blz. 31.
  • Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. (Deel 1), 404, 405.
  • A.J. van der Aa. Biographisch woordenboek der Nederlanden. ( Deel 4), 407, 408.
  • R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729).
  • D.P.M. Graswinckel, Het Hofje van Gratie te Delft, blz. 39.
  • Het geslacht Van Santen; in: Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883) nr. 67 blz. 2.
  • O.A. van der Meer, Het gezin van Jan Reyer Dircxz. (van Heemskerck); in: De Nederlandsche Leeuw (1961) kolom 318.
Wapen:
  • Hoogheemraad van Delfland, Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Afbeelding:
  • Collectie Beeld & Geluid Delft, inv. nr. 77880.