Dussen, Jacob Jan Bruin van der (1476-1544)

Wapen:in rood een zilveren gaande brak vergezeld linksboven van een gouden vijfblad,
Wapenvoerder(s):
Bruijn (Bruijnsz., Bruijnen), Jacob Jan, geb. 1476, gasthuismeester te Delft 1510-1513, 1525, 1526, schepen 1514-1518, 1521, burgemeester 1519, 1520, 1523-1525, 1527-1530, 1532-1534, veertigraad 1534-1544 van Delft, overl. Delft 28 januari 1544, zoon van Jan Jacob Bruijn en Catharina van Montfoort.
Zijn kleinzoon Jacob Huygensz., burgemeester van Delft, heeft ca. 1595 de naam Van der Dussen aangenomen.
Hij huwde met Claesje Ewoutsdr., geb. 1481, koopt lijfrente 1 mei 1500, overl. 18 september 1558, dochter van Eeuwout Claes Jansz. en Grietje Huijgen Camerling.
Bron(nen) en lit.:
  • H.K. Nagtegaal. Het Delftse geslacht Van der Dussen; in: Ons Voorgeslacht (2005), blz. 308.
  • R. Boitet, Beschrijving der Stadt Delft, Naamlijst van de Heeren Veertigen der Stad Delft, (1729), blz. 81.
  • Nederland’s Adelsboek (1992), blz. 110.
  • G.A.Delft, Rekeningen van de thesaurier van Delft 1554-1811, inv. 678. 15: Generael Restantboek, ‘van achterstallige los- en lijfrenten’, 1554/55, fol. 149.
Wapen:
  • G.A. Delft, zegel aan charter 7305 (27 november 1517).
  • G.A. Delft, W. van der Lely. Namen ende Wapenen der regenten van het Oude ende Nieuwe Gasthuis binnen de stad Delft, mitgaders van alle rentmeesteren van den selve huijsen.
Afbeelding:
  • Collectie Museum Het Prinsenhof, collectie derden.