Gaade, Anna Hermelina (1810-1872)

Wapen:doorsneden: A in rood een rennend zilveren paard; B in blauw twee dooreengestrengelde afgewende gouden ringen, elk voorzien van een robijn.
Wapenvoerder(s):
Gaade, Anna Hermelina, geb. Den Haag 12 november 1810, overl. Delfshaven 21 oktober 1872 dochter van Christiaan Johannes Gaade, opzichter departement van ’s Rijks-Waterstaat, en Livia Nicoline Richier.
Zij huwde 1e Delfshaven 27 juli 1832 met Gerard Leijdeckers, geb. Arnhem 22 januari 1797, wonend te Arnhem, ambtenaar van het departement van Waterstaat, overl. Arnhem 28 mei 1833, zoon van Johannes Jacobus Leijdeckers en Anna Maria Jonckheer.
Zij huwde 2e Delfshaven 5 december 1838 met Johannes Hermanus Henkes, geb. Den Haag 17 mei 1799, reder en brander te Delfshaven, grondlegger van de Henkes distilleerderij in Delfshaven 1824, samen met twee vennoten kocht hij, zijn zwager Gerke d’Arnoud Gerkens en Arie de Jong, beiden uit Den Haag, de al bestaande korenwijnbranderij aan de Voorhaven 27 te Delfshaven en noemde het “De Ooijevaar”, ook kochten zij porties in de windmoutmolen 'De Distilleerketel' op het Middelhoofd. De drie firmanten hadden dus elk 1/3 part. Het deel van Ary de Jong ging 19 september 1827 bij akte van ruiling voor de helft over, dus voor 1/6 van het geheel, aan de familie Gerkens, terwijl de andere helft, eveneens 1/6, dezelfde dag voor 3.833,33 guldens door J.H. Henkes van de Jong gekocht werd.
In 1850 verving hij de rosmolen van de distilleerderij door een stoommachine en was daarmee de eerste in zijn branche die zoiets deed. Henkes kocht van de erfgenamen van Gerke d' Arnaud Gerkens, overl. 18 juli 1852, en van zijn overleden echtgenote Judith Marie Gaade, tegen taxatie de resterende helft op, zodat hij nu alleen eigenaar was. Het product van “De Ooijevaar” werd ook geëxporteerd en verwierf een medaille op de Wereldtentoonstelling van 1867 te Parijs, overl. Delfshaven 1 juni 1877, zoon van Hermanus Henkes, pruikenmaker, en Johanna Suzanna van der Stijl, winkelierster.
In Delfshaven is de gevel van de voormalige distilleerderij aan de Voorhaven nog gemakkelijk te herkennen aan de gevelsteen met een ooievaar.
Bron(nen) en lit.:
  • Genealogie Gaade; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 55 (1969), blz. 82.
  • Dr.J.W.Gaade: “Samuel Chappuzeau, leermeester van Prins Willem III en enkele van zijn Nederlandse afstammelingen” in De Nederlandse Leeuw jrg. 71 ( 1954) blz. 27
  • Archief Rotterdam: Toegangsnummer: 265, Archieftitel: N.V. J.H. Henkes Distilleerderij
Wapen:
  • Nederland’s Patriciaat, jrg. 55 (1969), blz. 79.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 68522-A
Vervaardiger:
  • Gerke Henkes (1868)