Gael, Johan Gerardsz. (1672-1731)

Wapen:in goud twee rode dwarsbalken, de bovenste beladen met drie, de onderste met twee zilveren ruiten.
Wapenvoerder(s):
Gael, Mr. Johan Gerardsz., geb. Rotterdam 27 februari 1672, ged. ald. 1 maart 1672, ingeschreven als student te Harderwijk 3 april 1693, raad in de Raad en Hof van Brabant 1703, wonend Den Haag 1717, overl. Den Haag 16 maart, uitgevoerd naar Delft 19 maart, begr. Delft (O.K.) 20 maart 1731, zoon van mr. Gerard Johansz. Gael en Maria Jacobsdr. Sonmans.
Hij huwde 1e in 1708 met Catharina Frederiksdr. Sluysken, dochter van Frederik Sluysken en Susanna de Neufville.
Hij huwde 2e Delft 18 juli 1717 (ondertr. ald. 3 juli, afgekondigd Den Haag 4 juli) me Josina van Vredenburch, geb. Delft 12 juli 1686, ged. ald. 14 juli 1686, vermeld als weldoenster bij de Kamer van het Charitate in Delft; zij schonk 1000,- gld in 1763,  overl. Den Haag 21 april, uitgevoerd naar Delft 25 april, begr. Delft (O.K.) 27 april 1763, dochter van Adriaan van Vredenburch en Sara van der Graeff.

 
Bron(nen) en lit.:
  • H.H. Röell, Bijdragen tot de genealogie Gael; in: De Nederlandsche Leeuw (1905), kolom 87.
  • H.H. Röell, Bijdragen tot de genealogie van Vredenburch; in: De Nederlandsche Leeuw (1904), kolom 5.
  • Ch. C.V. Vereyt, Weldoeners der Kamer van Charitaten te Delft; in: Algemeen Nederlands Familieblad (1902), blz. 209.
  • W. van der Lely, Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen; in: De Nederlandsche Leeuw (1915), kolom 284.
Wapen:
  • G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland.
Afbeelding:
  • Collectie Museum Het Prinsenhof, particuliere bruikleen, inv. nr. B 65-29.