Gallas, Robbert Marie (1923-2005)

Wapen:in groen drie zilveren valken.
Helmteken:een valk met gespreide vleugels.
Dekkleden:groen, gevoerd van zilver.
Schildhouders:twee zilveren valken.
Wapenvoerder(s):
Gallas, Mr. Robbert Marie, geb. Zevenhuizen 24 april 1923, burgemeester van Leiderdorp 1962-1968, van Alphen aan de Rijn 1968-1979, van Delft 1979-1985, lid CDA, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau, Officier de la Légion d’Honneur, overl. Den Haag 23 november 2005, zoon van Robbert Gallas, notaris, en Maria Helena Alida Adriana Schukking.
Hij huwde Gouda 29 november 1948 met Henriette W. Dortland.
Bron(nen) en lit.:
  • Nederland’s Patriciaat 31e jg. 1945.
Wapen:
  • Nederland’s Patriciaat 31e jg. 1945.
Afbeelding:
G.A. Delft, Collectie Beeld & Geluid Delft, inv. nr. 58198.