Gevers, Adriana Catharina Elisabeth (1773-1806)

Wapen:in blauw een zilveren lelie.
Wapenvoerder(s):
Gevers, Adriana Catharina Elisabeth, geb. Rotterdam 6 maart 1773, ged. ald. 14 maart 1773, overl. Rotterdam 5 december 1806, begr. ald. 8 december 1806, dochter van Abraham Gevers en Catharina Wilhelmina van der Staal, vrouwe van Kethel en Spaland.
Zij huwde Rotterdam 31 juli 1797 (ondertr. ald. 16 juli 1797) met mr. Theodore Lambert Prins, geb. Rotterdam 30 maart 1761, ingeschreven als student te Leiden 1780, promoveerde ald. 6 mei 1785, geadmitteerd als advocaat voor het Hof van Holland 1785, rentmeester hoogheemraadschap Schieland 1790, schepen van Rotterdam 1789, 1790, 1806, 1808-1811, oude manhuismeester 1808-1824, lid (municipale) raad 1811-1824, plaatsvervangend lid Staten van Holland 1819, lid commissie van financiën 1814-1816, burgemeester 1819-1824, wethouder 1824, commissaris van de Leenbank 1824, kiesheer 1824, wonend aan de Boompjes te Rotterdam 1792, overl. Rotterdam 31 december 1824, begr. Rotterdam 6 januari 1825 (Grote kerk), zoon van Mr. Willem Prins en Elisabeth Maria van Neck.
Hij huwde 1e Den Haag 23 februari 1789 (Kloosterkerk) (ondertr. Rotterdam 8 februari 1789) met Johanna Susanna van de Spiegel en huwde 3e Haarlem 4 maart 1812 met Louise Albertina barones van den Boetselaer.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 1134.
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1573-1812, blz. 118.
  • Nederland’s Adelsboek, jrg 90 (2002-2003), blz, 130.
  • Nederland’s Patriciaat, jrg. 12 (1921), blz. 179.
  • A.J. Bicker Caarten, Het Rotterdamsche regeringsgeslacht Gevers; in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 39 (1921), kol. 135.
  • Laurens van de Spiegel; in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 29 (1975), blz. 264.
  • A.G. van der Steur, Kwartierstaat Prins; in: Gens Nostra, jrg. 50 (1995), blz. 239.
Wapen:
  • Nederland’s Adelsboek, jrg. 83 (1993), blz. 155.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10618