Gijsen, Cornelis van der (1687-1758)

Wapen:in zwart drie gouden arendsklauwen
Wapenvoerder(s):
Gijsen (Gijzen), Dr. Cornelis van (der), doctor in de medicijnen, geb. 1687 (20 jaar oud in 1707), wonend in de Jacob Gerritstraat te Delft 1720, 1758, ingeschreven als student in de medicijnen te Leiden 1707 en promoveerde in 1710 aldaar op een proefschrift, getiteld ‘De Purgantibus’, vestigde zich in 1710 als praktiserend arts te Delft, lid van de ridderlijke broederschap genaamd “De Confrérie van de Handbusch binnen Delft” 1725, kapitein bij de schutterij ingedeeld bij het Oranje Vendel 1727, begr. Delft (O.K.) 8 december 1758 (als Cornelis van Gijzen).
Hij staat afgebeeld op het schilderij "De anatomische les van Dr. Abraham Cornelisz. van Bleyswijck”, geschilderd door Thomas van der Wilt in 1727, aanwezig in het Museum Het Prinsenhof.
Hij huwde Delft (O.K.) 9 april 1713 (ondertr. ald. 25 maart 1713) met Anna van der Velden, jd. begr. Delft 9 junli 1760.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 811.
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 254.
  • G.A.D. Afschrift van de Edele, Grootachbare Heeren Regeerders der Stad Delft (1676-1746).
Wapen:
  • G.A. Delft, Archiefnr. 309, Schepschuttersvereniging "Dilletto ed Arme", inv. nr. 8.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof, inv. nr. PDS 277.