Goes, Aert Witte van der (1475-1545)

Wapen:in zwart drie zilveren bokkenkoppen, goud gehoornd.
Helm:halfaanziend.
Wrong:zwart en zilver.
Helmteken:een bokkenkop van het schild tussen twee zilveren struisveren.
Dekkleden:zwart, gevoerd van zilver.
Schildhouders:twee omziende bokken, goud gehoord.
Plaatsing:het geheel geplaatst op een gouden arabesk.
Wapenvoerder(s):
Goes, Mr. Aert Witte (Witonis) van der, geb. Delft 1475, ingeschreven als student aan de universiteit te Leuven 7 oktober 1490, advocaat en pensionaris van Delft 1508-1525, landsadvocaat van de Staten van Holland 16 mei 1525 tot jan. 1544, overl. 1 november 1545, zoon van Witte van der Goes en N.N. de Jode Aertsdr.
Hij huwt 1e vóór 1490 met Barbara van Herwijnen, huwt 2e ca. 1491 met Margaretha van Banchem, geb. 1476, overl. 25 december 1545, dochter van N.N. van Banchem en Anna van Dielbeke.
Bron(nen) en lit.:
  • Nederland’s Adelsboek (1993), blz. 263 en 206.
  • C.D. Goudappel, A. Langejan, H.K. Nagtegaal en D. Wijbenga. Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, deel II (1988), blz. 75.
Wapen:
  • J.B. Rietstap. Wapenboek van den Nederlandschen Adel.
  • Nederland's Adelsboek, jrg. 83 (1993), blz. 262.
Afbeelding:
  • Collectie Museum Het Prinsenhof, particuliere bruikleen, inv. nr. B -3-10.