Graeff, Arent Jacobsz. van der (1557-1642)

Wapen:in zwart twee zilveren dwarsbalken, vergezeld tussen de balken van een ster en boven van drie steltloper, naast elkaar, alles goud.
Helm:halfaanziend.
Wrong:zwart en zilver.
Helmteken:een gouden opvliegende steltloper.
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Graeff, Arent Jacobsz. van der, geb. 28 december 1557, veertigraad van Delft 1597, schepen aldaar 1600, 1609, burgemeester 1610-1612, 1616, 1617, 1620, 1621, 1625-1629, weesmeester 1618, 1619, thesaurier 1613, 1622, hoogheemraad van Delfland 1623-1637, overl. 4 mei 1642, begr. Delft 9 mei 1642, zoon van Jacob (Jeacques) Arentsz. van der Graeff en Aaltje Aelbertsdr. Pijnsen van der Aa.
Hij huwde met Sara Pieters Boschaert, geb. Breda 19 februari 1563, afk. uit Antwerpen, opgevoed te Delft, overl. Delft 30 september 1627, begr. Delft 4 oktober 1627, dochter van Pieter Bosschaert en Cathalina de la Flier.
Bron(nen) en lit.:
  • R. Boitet, Beschrijving der Stadt Delft, Naamlijst van de Heeren Veertigen der Stad Delft (1729).
  • H.K. Nagtegaal, Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland; Wapens en biografieën van de baljuws, dijkgraven en hoogheemraden (1282-1780) (Rotterdam 2010), blz. 38.
  • Een certificaat van Jean de Launay c.s.; in: De Nederlandsche Leeuw (1884), blz. 54.
  • Aantekeningen betreffende het geslacht van der Graeff; in De Nederlandsche Leeuw (1884), blz. 79.
  • Geslachten van der Graeff en Van der Burch; in: De Wapenheraut (1899), blz. 168.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
  • Hoogheemraadschap van Delfland, Wapenboek van het hoogheemraadschap van Delfland.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof  B 1-18.