Graswinckel, Jacob Jansz. (1536-1624)

Wapen:in zilver drie zwarte roggen.
Helm:halfaanziend.
Wrong:zwart en zilver.
Helmteken:de rog van het schild tussen een gesloten zilveren vlucht.
Dekkleden:zwart, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Graswinckel, Jacob Jansz., (1536-1624) is beter bekend als de Delftse wonderdokter. Dat dankt hij niet in de laatste plaats aan de bekende historische roman van mevrouw Bosboom-Toussaint, die onder deze titel in 1870 het licht zag. Uit de familie-archieven is overigens niet veel bekend over het leven van deze telg uit het bekende geslacht Graswinckel. Hij werd geboren in 1536 en voerde de bijnaam Boot, ongetwijfeld omdat zijn vader in brouwerij De Boot, thans Oude Delft 205, heeft gewoond. Na in zijn jeugd ter nauwernood van de verdrinkingsdood te zijn gered, leidde Jacob een sober en godsdienstig leven, dat was gewijd aan zijn arme medeburgers. Hij woonde als een kluizenaar in het achterhuis van de ouderlijke woning op het Oude Delft. Door zelfstudie vergaarde hij een grote kennis van de genees- en kruidkunde, waardoor hij, hoewel geen gestudeerd medicus, vele van zijn stadgenoten heeft kunnen bijstaan en helpen bij ziekte. Graswinckel kweekte zijn kruiden in de tuin, die zich westwaarts achter zijn huis uitstrekte tot aan de stadsvest. Hij overleed op 10 maart 1624 en werd drie dagen later begraven in de Oude Kerk, waar zijn grafschrift nog aanwezig is.

In Delft wordt verder de herinnering aan de naam Graswinckel levend gehouden door de Graswinckelstraat en het hofje van Graswinckel (hofje van Gratie).

 
Bron(nen) en lit.:
  • D.P.M. Graswinckel, Graswinckel. Geschiedenis van een Delfts Brouwers- en Regentengeslacht. 1956.
  • H.L. Houtzager. Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, deel I (1984), blz. 100, 101.
Wapen:
  • A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën met genealogische en heraldische aantekeningen, pl. 34.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof, particuliere bruikleen, inv. nr. B 1-6.