Gravesande, Cornelis Cornelisz. ’s (1705-1751)

Wapen:gevierendeeld: I en IV in goud een zwarte leeuw, rood getongd; II en III in goud een roden leeuw.
Wapenvoerder(s):
Mr. Cornelis Cornelisz. van ’s Gravesande (Sgravesande, Schravesande), geb. 19 mei 1705, ged. Delft 21 mei 1705, ingeschreven als student te Leiden 1723, lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrérie van de Handbusch binnen Delft" 1730, vroedschap van Delft 1737-1751, weesmeester 1740, schepen 1747, bewindhebber W.I.C. 1748, wonend aan het Oude Delft 1749, overl. 13 april 1751, begr. Delft 19 april 1751 met 18 dragers, zoon van Cornelis Schravesande en Magdalena van den Mierop.
Hij huwde 17 november 1736 (ondertr. ’s Gravenzande 9 november 1736 en Delft 10 november 1736) met Maria de Rave, ged. ’s Gravenzande 17 mei 1711, j.d. wonend Sandambacht, laat in Den Briel 18 maart 1761 een notariële akte opstellen, verhuist van Delft naar Den Briel 1 oktober 1761, overl. Den Briel 8 mei 1764, naar Delft vervoerd, begr. Delft (O.K.) 14 mei 1764. dochter van Maximiliaan de Rave en Maria Durven.

 
Bron(nen) en lit.:
  • De Nederlandsche Leeuw 1915, kol. 238.
  • Algemeen Nederlands Familieblad 1891. De Brielse Vroedschap, blz. 149.
  • G.A. Delft, Impost 1749.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
  • G.A. Delft, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging "Dilletto ed Arme", inv. nr. 8.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof, inv. nr. PDS 151a