Groenendijk, Cornelis van (1658-1704)

Wapen:in goud een hoge zwarte keper, vergzeld van drie rode rozen, zwart gepunt.
Wapenvoerder(s):
Groenendijk, Mr. Cornelis van, geb. Gouda 1658, j.m. van Gouda, wonend ald. 1685, ingeschreven als student te Leiden 1676, kapitein, regent, raad in de vroedschap en schepen van Gouda, vermeld na een overdracht door hem voor Margaretha de Bonser, weduwe van Adriaan de Lange, na een verkaveling van 3 morgen land te Alphen 1702, overl. 1704, zoon van Pieter van Groenendijk en Maria de Lange.
Hij huwde Rotterdam (stadstrouw) 23 mei 1685 (ondertr. ald. 3 mei 1685) met Sophia (de) Lange, j.d. van Rotterdam, geb. ca. 1664, wonend ald. 1685, begr. Gouda 4 december 1706, dochter van dr. Adriaan de Lange, medisch doctor, en Margaretha Bonser.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 609.
  • 0242. Archief van de familie Van den Kerckhoven van Groenendijk te Gouda, 1559-1870.
  • J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Warmond 1316-1799; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 35 (1980), blz. 682.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren Vroedschappen der stad Gouda (1618-1778).
Afbeelding:
  • Haags Historisch Museum 1870-0018-SCH
Vervaardiger:
  • Pieter van der Werf (ca. 1705).