Groenhout, Dirk (1680-1720)

Wapen:in zilver een kruis de bovenste arm gaande over een barensteel, vergezeld rechtonder van een geknotte vogel en linksonder van een gaan kater, alles zwart.
Hartschild:in zilver twee afgewende vissen vergezeld van negen kruisjes (3-3-3), alles zwart. (Capelle a/d IJssel)
Wapenvoerder(s):
Groenhout, Mr. Dirk, heer van Capelle a/d IJssel, ged. Rotterdam (Franse Kerk) 3 mei 1680, promoveerde te Leiden 7 april 1700, schepen van Rotterdam 1709, 1710, vroedschap aldaar 1711-1719, weesmeester 1711-1715, burgemeester 1712, 1713, bewindhebber van de VOC kamer Rotterdam 1713-1720, boonheer 1714, rekenmeester 1714, 1718, raad ter admiraliteit op de Maas 1715-1718, overl. 1 januari 1720, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 5 januari 1720, zoon van Mr. Dirck Groenhout en Maria Timmers.
Hij had een huis aan de Boompjes 1715, 1720, vijf dienstboden, een koets en twee paarden.
Hij huwde 1e Rotterdam 7 augustus 1709 (onder. aldaar 21 juli 1709) met Elisabeth Maria Roosmale, wonend aan de Boompjes 1709, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 26 augustus 1713, dochter van Dominicus Roosmale, burgemeester van Rotterdam, en diens eerste vrouw Maria Vermuyden.
Hij huwde 2e Rotterdam 8 juli 1716 met Bartha Maria Schepers, geb. Rotterdam 23 juni 1680, ged. Rotterdam 25 juni 1680, wonend aan het Haringvliet 1716, begr. Rotterdam (G.K.) 26 december 1752, dochter van Mr. Bastiaen Schepers, pensionaris van Rotterdam en Geertruyd Timmers.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, (7-4-1700) blz. 228
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861); Admiraliteit op de Maze (1586-1795).
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr.242 , blz. 294.
  • Het geslacht Schepers; in: Algemeen Nederlandsch Familieblad (1886), blz.65.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10616-A_1