Groeninx, Aegidius (1703-1737)

Wapen:in zilver drie olijven, elk aan een steel met twee bladeren, alles groen.
Hartschild:in zilver twee afgewende vissen, vergezeld van negen kruisjes (3-3-3). (Capelle a/d IJssel)
Wapenvoerder(s):
Groeninx, Mr. Aegidius, heer van Capelle a/d IJssel, geb. 19 maart 1703, ged. Rotterdam 20 maart 1703, promoveerde Utrecht 2 juli 1725, secretaris van de weeskamer te Rotterdam 1728-1731, vroedschap aldaar 1732, weesmeester 1731, 1636, penningmeester van de grote visserij 1732-1736, gedeputeerde ter dagvaart 1732-1736, rekenmeester 1733, kapitein van de schutterij 1734-1737, boonheer 1734, 1735, fabriekmeester 1734, 1735, bewindhebber VOC kamer Rotterdam 1734-1737, gecommitteerde bij de Generaliteitsrekenkamer 1737, overl. Den Haag 29 december 1737, begr. Rotterdam 16 januari (Grote Kerk) 1738, zoon van Mr. Cornelis Groeninx en Catharina van Zoelen.
Hij huwde Rotterdam 23 november 1729 (huw. voorw. 3 november 1727, ondertr. ald. 6 november 1729) met Theodora Maria Groenhout, geb. 5 juli 1710, ged. Rotterdam 8 juli 1710, overl. 1 juli 1764, begr. Rotterdam 4 augustus 1764, dochter van Mr. Dirck Groenhout, burgemeester van Rotterdam, en Elisabeth Maria Roosmale. Theodora ondertr. 2e Capelle a/d IJssel 30 augustus 1739 met Mr. Lambert van Neck.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Promotorum Academiae, Rheno-Trajectinae (1636-1815), blz. 119.
  • Huw. voorw. voor Not. W. Boon (3-11-1729).
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. 259, blz. 311, 312.
  • Nederland’s Patriciaat (1930), blz. 72.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 66630-A