Hammink 01

Wapen:in blauw twee afgewende schuingekruiste zilveren werpbijlen, goud gesteeld, vergezeld beneden van een aanziende zilveren ossenkop en in een puntig zilveren schildhoofd een rode mispelbloem, goud geknopt en groen gepunt.
Helm:aanziend.
Wrong:blauw en zilver.
Helmteken:drie struisveren, zilver, blauw en zilver, waaiersgewijs geplaatst.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer H.N. Hammink Ing, wonende te Zevenaar, voor de naamdragende nakomelingen van Benedictus Hamminck (Hamman, Hamon) 1718-1777, kleinzoon van de stamvader.
De aanvrager stamt af van Benedictus Hamon, doopgetuige Lathum 15 februari 1721. Zijn zoon Petrus Hamon, overl. Lathum 22 september 1720. Petrus Hamon huwde met Anna Smits; zij overleed Lathum 26 februari 1721 in de kraam.
Dit wapen is geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2010-0091 (Rotterdam, 27 oktober 2010).
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal.