Hanneman, Nicasius (1571-1656)

Wapen:in zilver een doorsneden keper van blauw en rood, het blauw beladen met drie gouden sterren, het rood met drie zilveren schuinkruisjes.
Wapenvoerder(s):
Hanneman, Mr. Nicasius, geb. vóór 1571, schepen van Den Haag 1623-1626, burgemeester ald. 1626-1631, 1633-1638, 1639-1644, vroedschap 1631-1633, 1638-1639, 1644-1651, regent van het burgerweeshuis 1633-1644, weesmeester 1639, werd bij het overlijden van zijn vader in 1584 beleend met 10 morgen land te Wateringen, wonend aan het Lange Voorhout (thans nr. 11) te Den Haag, zijn vermogen was in 1627 8.000 gulden, ongehuwd, overl. Den Haag 3 februari 1656, begr. Den Haag (Gr. K.) 12 februari 1656, zoon van Dirck Hanneman, secretaris van het Hof van Holland, en Elisabet Brandelijns. Hij stierf kinderloos en liet zijn neefjes en nichtjes erven. Een leengoed wat hij hield werd daartoe opgedeeld, elk van de vijf kinderen ontving een vijfde part.
Hij staat afgebeeld op het schilderij 'De Haagse Magistraat' (1636) van Jan Antonysz. van Ravesteyn.
Bron(nen) en lit.:
  • H.P, Fölting, De Vroedschap van 's-Gravenhage (1572-1795), blz. 89.
  • M. Thiery de Bye Dólleman, Het geslacht Van Soutelande; in: het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 19 (1965), blz. 152.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren bailliuwen, schouten, burgermeesteren ende schepenen, mitsgaders pensionarissen, thesauriers en secretarissen van 's-Gravenhage (1618-1772).
Afbeelding:
  • Haags Historisch Museum 0000-0088-SCH
Vervaardiger:
  • Jan Antonisz. van Ravesteyn (1636)