Hansum 01

Wapen:in blauw een uitgerukte knotwilg vergezeld aan weerszijden van de stam van een schuin geplaatste vliegende zwaluw, alles zilver.
Helm:aanziend.
Wrong:blauw en zilver.
Helmteken:twee afgewende knobbelzwanenkoppen met hals, van natuurlijke kleur, met halsband en geketend aan elkaar, alles zilver.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Schildhouders:twee aanziende gouden leeuwen, rood getongd en genageld.
Plaatsing:het geheel geplaatst op een zilveren arabesk.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2011 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer S. Hansum, wonende te Den Haag, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
De aanvrager stamt af van Adriaan Pieterszn Ansem(s)/Hansems, begr. Hardinxveld 12 december 1718. Hij otr. te Hardinxveld 7 april 1714 Aagje Claas, ged. Neder-Hardinxveld 12 mei 1675, overl. Hardinxveld 9 augustus 1735.
Dit wapen is geregistreerd 20 december 2011 bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2011-0148.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 25 oktober 2011).