Harmsen

Wapen:in zilver een gouden draak, rood getongd, gaande over twee blauwe dwarsbalken.
Helm:halfaanziende steekhelm.
Wrong:blauw en zilver.
Helmteken:een opgetuigde kogge, van natuurlijke kleur.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Schildhouders:twee zwarte adelaars, rood getongd, goud gesnaveld en gepoot, met omgewende kop.
Plaatsing:het geheel geplaatst op een groene arabesk, gestoken door een zilveren ring.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2016 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer  ing. J.Harmsen, wonend te Oegstgeest, zoon van Gerrit Harmsen en Roeli Suze Schoneville, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Wessel Harmense, geb. ca. 1621, van Oldenburg (D), varensman, overl. vóór 1692. Hij ondertr. Amsterdam 30 oktober 1666 met Susanna Franse, ged. Amsterdam 13 november 1642.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 26 juni 2016).