Hartigsvelt, Cornelis Jansz. (1586-1641)

Wapen:in goud een klimmend rood hert met zilveren hoeven en gewei.
Wapenvoerder(s):
Hartigsvelt (Hartichsvelt, Hartochsvelt), Cornelis Jansz., geb. Den Briel vóór 1586, oprichter van de taanderij aan de Hoogstraat te Rotterdam 1603, koopman, haring- en walvisreder, vermeld in diverse akten 1613-1641, voornaamste negociant op Spanje, schepen van Rotterdam 1616, vroedschap aldaar 1617-1641, fabriekmeester 1617-1619, 1636, 1637, 1639, 1640, boonheer 1618-1620, 1622, 1623, 1625, 1627, 1629, 1633, 1634, 1636, 1637, 1639, gedeputeerde ter dagvaart 1624-1627, 1632-1638, 1640, 1641, 1645-1649, 1656, penningmeester van de grote visserij 1624-1626, tresorier 1626, burgemeester 1628, 1630, 1631, 1641, kerkmeester1632-1637, 1640, dijkgraaf van Schieland 1637-1640, weesmeester 1638, bewindhebber bij de VOC kamer Rotterdam 1639-1641, overl. Rotterdam 12 november 1641, begr. Rotterdam 10 november 1641, liet een vermogen van 290.000 gulden na, zoon van Jan Cornelisz. Hartigsvelt, burgemeester van Den Briel, en Catharina van Cleyburg.
Hij huwde Delft 13 januari 1608 (ondertr. Brielle 9 december 1607) met Aechtge Cornelisdr. Briel , gez(egd) Welhouck, wonend aan het Oude Delft in “Wapen van Sangien” 1608, vermeld op 28 maart 1643 in Brielle als boedelhoudster maar wonende te Rotterdam, begr. 1 april 1657, dochter van Cornelis Cornelisz. Briel, gez. Welhouck en Agatha Gerritsdr. Verdelff.
Bron(nen) en lit.:
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. 90, blz. 110.
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, blz. 1031.
  • De Brielse vroedschap in de jaren 1619-1794, Hartigvelt; in: Algemeen Nederlandsch Familieblad (1895,) blz. 150.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10581-A