Heemskerck, Willem Jan Reijersz. van (1527-1592)

Wapen:in blauw een zilveren leeuw, rood getongd en genageld.
Wapenvoerder(s):
Heemskerck, Willem Jan Reijersz. van, geb. Leiden 1527, brouwer, testeert met zijn vrouw te Leiden 12 januari 1554, gasthuismeester Onze Lieve Vrouwen Gasthuis aldaar 1554/1555, 1565-1567, kerkmeester St. Pancraskerk 1556, gasthuismeester St. Katrijnen Gasthuis 1557-1562, 1582, thesaurier 1663, burgemeester 1564, 1572/1573, 1574-1576, 1579-1581, 1583-1585, 1587-1589, weesmeester 1565-1567, 1586, vroedschap 1572-1592, schepen 1578/1579, 1582/1583, 1586/1587, 1590/1591, gecommitteerde kerkeraad 1580, 1584, 1586, 1588, gecommitteerde Waalse Kerk 1586-1587 alles te Leiden.
Hij omhelsde de nieuwe leer en vluchtte in 1567 naar Emden, waar hij voor den Prins van Oranje werkzaam bleef en meermalen geheime zendingen verrichtte. Hij handelde destijds met van der Werff, stond borg voor gelden ten dienste van de goede zaak en vertrok naar Dillenburg, vestigde zich na de omwenteling weer te Leiden 1572, werd een van de raadslieden van de Prins van Oranje en lid van de eerste vergadering van de Staten van Holland. Als lid van deze vergadering was hij niet bij het bekende beleg van Leiden binnen de stad, doch werkte met kracht ter bevordering van het ontzet. Na de opheffing van het beleg was hij een van de eersten, die de benauwde veste bezocht. Ook was hij tegenwoordig bij de inwijding van de Leidsche Hogeschool. In 1576 was hij mede ondertekenaar van een brief die de Staten van Gelderland dringend aanspoorden in hun verzet tegen Spanje te volharden. Hij behoorde ook tot de onderhandelaars om aan den Prins van Oranje het hoog gezag op te dragen en werd in 1582 door de Staten benoemd tot lid van de commissie die D.V. Coornhert tegenover de Leidse hoogleraar Adriaan de Saravia zou horen, over de door eerstgenoemde opgestelde Proeve van de Nederlandse Catechismus, overl. Leiden 28 febuari 1592, begr. 3 maart 1592 bij zijn eerste vrouw, zoon van Jan Reijersz. van Heemskerck, brouwer en burgemeester van Leiden en diens tweede vrouw Elsje Simonsdr. van Buytenwegh.
Hij huwde 1e vóór 1554 met Grietgen (Margriet) Engbrechtsdr. Ramp genaamd Proost, geb. Haarlem 1531, overl. 26 februari 1590, dochter van de Haarlemse burgemeester Engbrecht Willemsz. Ramp en van Willemina van Sonnevelt.
Hij huwde 2e (huwelijksvoorwaarden 5 oktober 1590) met Neeltje Pietersdr. weduwe van Joost Jacobsz. de Bye.
Bron(nen) en lit.:
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 9, blz. 338, 339.
  • Biografisch Woordenboek den Nederlanden, deel 8-1, blz. 352.
  • G.A. Leiden. Magistraatlijsten 1260-1641, nr. 15077.
  • G.A. Leiden. Het Patriciaat van Leiden 1550-1600.
  • O.A. van der Meer. Rondom het gezin van Jan Reyer Dircxz. (van Heemskerck); in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 78 (1961), kol. 314-317.
Wapen:
  • Wapen van schilderij.
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal S 133.
Vervaardiger:
  • Anoniem (ca. 1555)