Heide, van der

Wapen:gedeeld: I de Friese adelaar; II doorsneden: a in zilver drie turven naast elkaar, vergezeld van drie uitgerukte heideplantjes, alles zwart; b in blauw een getuigd zilveren turfschip.
Helm:aanziend.
Wrong:blauw en zilver.
Helmteken:een meermin van natuurlijke kleur met gouden haren en een tros gouden druiven met rechts een groen blad in haar rechter hand en een zwart binnenvaartanker in haar opgeheven linkerhand.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2017 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer S. van der Heide, wonend te Pingjum, zoon van Doeke van der Heide en Siebrigje Anna Sijtsma voor de aanvrager en zijn naam dragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Gosse Baukes van der Heide,ook genoemd Heidema, ged. Compagnie Jubbega 28 oktober 1774, turfschipper, overl. Terband 15 juni 1835. Hij huwde Tjalleberd 13 maart 1796 met Dieuwke Hendriks Beulakker Schippersche, ged. Gersloot 25 juli 1777, overl. Opsterland 7 april 1858.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft 20 juli 2017).