Hemelrijck 01

Wapen:in blauw drie cupido's van natuurlijke kleurspelend op een gouden lier, komende uit een zilveren wolk.
Helm:halfaanziend.
Wrong:blauw en zilver.
Helmteken:zeven gouden korenaren, waaiersgewijs geplaatst.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2012 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer F. van Hemelrijck uit Lede (B).
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 30 november 2012).