Hemert, van

Wapen:in blauw een gaande gouden leeuw, rood getongd en genageld met aanziende kop, vergezeld van vier gouden boekweiten korrels (2-2) naar het hart gericht.
Helm:aanziend.
Wrong:blauw en goud.
Helmteken:een gouden armillarium.
Dekkleden:blauw, gevoerd van goud.
Schildhouders:twee zilveren windhonden, rood getongd met omgewende kop.
Plaatsing:het geheel geplaatst op een groene arabesk, gestoken door een zilveren ring.
Spreuk:SOLA VIRTUS NOBILITAT
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2019 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer G. van Hemert, wonend te Paramaribo (Suriname), zoon van Gerrit van Hemert en Martha Cornelia Geurtsen, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Teunis Lambertsen, jm. van Hemert. Hij huwde Lienden 8 februari 1663 met Dercksken Willems, jd. van Aalst.
Hun zoon Hendrick Theuniszen ging de naam Van Hemert voeren.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 6 april 2019).