Hersele, Jacob (1610-1673)

Wapen:gevierendeeld: I en IV in zilver drie rode aanstotende ruiten, als schuinbalk geplaatst; II en III in goud een blauwe dwarsbalk, vergezeld boven van een uitkomende rode leeuw, blauw getond.
Hartschild:in rood een hoge gouden keper.
Wapenvoerder(s):
Hersele (Harsel), Jacob van, geb. ca. 1610, afkomstig uit Alkmaar, lakenkoper, eerst te Amsterdam, later te Rotterdam, wonend aan de Hoogstraat te Rotterdam in de “Drie Droogscheerderscharen” 1642, koopt 15 april 1649 huis aan de Rijstuin “de Noortschen Boer”, Heilige Geestmeester 1643-1654, ontvanger-generaal 1643-1654, vredemaker 1649-1651, tarrameester 1651, huurde een kruitmolen 1655, schepen 1656, 1657, 1664, 1665, brandmeester 1659, kapitein van de schutterij 1661-1663, vroedschap van Rotterdam 1672, weesmeester 1672, gedeputeerde ter dagvaart 1672, ontvanger van ’t last- en veilgeld, was politiek gezien Oranje gezind, overl. Rotterdam 7 maart 1673, begr. aldaar 13 april 1673.
Hij staat afgebeeld op het portret van de regenten en rentmeester van het Heilige Geesthuis te Rotterdam geschilderd door Jan Daenen Cool in 1653 en aanwezig in het Museum Rotterdam.
Hij huwde Rotterdam 24 juni 1642 (ondertr. ald. 8 juni 1642) met Maria (Marij) Besemer, ged. Rotterdam 22 september 1619, in het klein-familiegeld vermeld als weduwe en kruidmaakster en dat de kruitzaak werd gedreven door haar en haar twee zoons Adriaen en Johan van Hersele 18 september 1686, testeert op 8 november 1689 na het overlijden van haar oudste zoon, begr. Rotterdam 19 augustus 1692, dochter van Adriaen Janse Besemer, “cruijdenier, vroetscap.”, en Lucretia (Luytje, Lucrees) van Berckel.
Bron(nen) en lit.:
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr.182, blz. 227.
  • Nederland’s Patriciaat, Van Hersele (1926), blz. 118.
  • C.C.J. Lans, Proeve van het geslacht Besemer; in: Ons Voorgeslacht (1962), blz. 194.
  • Not. Arch. Rotterdam nr. 960, fol. 865, nr. 1304, akte 141 en nr. 926, fol. 2291.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 11089-A