Hoboken, Anthony van (1756-1850)

Wapen:in blauw een getuigde driemaster op een zee, alles van natuurlijke kleur.
Helm:aanziend.
Wrong:blauw en goud.
Dekkleden:blauw, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Hoboken, Anthony van, heer van Rhoon en Pendrecht en Kortgene, geb. Rotterdam 4 november 1756, ged. Rotterdam (geref.) 7 november 1756, koopman in boter en kaas 1774, vanaf 1786 wonend aan de Wijnhaven te Rotterdam, zeehandelaar op de Kaapkoloniën en Nederlands Oost-Indië 1788, vermogend koopman en reder, kocht zijn eerste schip 1795, deed smokkelhandel met Engeland 1808, Frans consent voor in en uitvoer 1810, lid van de Kamer van Koophandel 1811-1850, koopt scheepswerf “Rotterdams Welvaren” Boerengat Rotterdam 1814, lid van het kiescollege voor het Rotterdamse stadsbestuur 1816-1850, initiatiefnemer en directeur van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelin-gen 1824-1844, commissaris Nederlandse Handelsmaatschappij 1831-1850, kocht voor 249.500 gulden het kasteel Rhoon incl. de heerlijkheid Rhoon en Pendrecht 1830, kocht voor 300.000 gulden de heerlijkheid Kortgene 1842, bezat 56 ha. grond in Rotterdam “het land van Hoboken”, bevriend met Koning Willem I, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw 1827, commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, ridder met de ster van de orde van de eikenkroon, overl. Rotterdam Wijnhaven 14 januari 1850, begr. Hillegersberg, zoon van Jacobus Hoboken, koopman, en Maria van Aartbeeck (Aardtbeek).
Hij huwde Delft 20 september 1807 ten huize van zijn zus, de weduwe Wilhelmina Rogge-Hoboken, (ondertr. Delft 5 september 1807) met Anna Maria van den Heuvel, geb. Rotterdam (Cool) ged. Rotterdam (RK Steigerkerk) 29 april 1783, overl. Rotterdam 17 februari 1862, dochter van Jacobus van den Heuvel en Maria Verbeek
Het afgebeelde wapen werd bij K.B. d.d. 29 oktober 1833, nr. 87. verleend aan Anthony van Hoboken.
Bron(nen) en lit.:
  • Genealogie Van Hoboken; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 48 (1962), blz. 126, 127.
  • Stamreeks Cankrien; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 16 (1926), blz. 46-47.
  • Joost Jonker; Anthony van Hoboken, in: Biografisch Woordenboek van Nederland
  • B. Oosterwijk;, Koning van de koopvaart: Anthony van Hoboken
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek deel 9, blz. 364, 365
  • Aa, van der; Biografisch Woordenboek der Nederlanden deel 8 –2 blz. 844
Wapen:
  • Genealogie Van Hoboken; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 48 (1962), blz. 124.
  • A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën met genealogische en heraldische aantekeningen, pl. 40.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 66453
Vervaardiger:
  • J. Spoel (1820)