Hoekstra

Wapen:gedeeld: I de Friese adelaar; II in blauw twee weerhaken vergezeld beneden van een achtspakig wiel, alles van zilver.
Helm:halfaanziend.
Wrong:blauw en goud.
Helmteken:een uitkomend zilveren paard met zwarte hoeven.
Dekkleden:blauw, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2017 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer T.J. Hoekstra, wonend te Leiden, zoon van Marcel Johan Hoekstra en Hester Geertruida Maria Groeneveld, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Ruurd Franzens, arbeider, wonend te Wirdum 1726, 1749.
Hij huwde Wirdum 13 oktober 1726 met Akke Douwes, wonend te Roordahuizum 1726.
Hun kleinzoon Wibe Franses, geb. Wijtgaart 12 september 1770, timmerman, heeft in 1811 bij de naamsaanneming de naam Hoekstra aangenomen.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 29 november 2017).