Hoekwater, Adriaan Jan (1771-1818)

Wapen:doorsneden: A in rood een zwarte haak komende ui een water van natuurlijke kleur; B in goud drie linker schuinbalken.
Wapenvoerder(s):
Hoekwater, Adriaan Jan, geb. 28 oktober 1771, ged. Delft 31 oktober 1771, koopman in wijnen, wonend aan de Koornmarkt te Delft, kolonel van de schutterij aldaar, lid van de Ridderlijke Confrerie 1805, lid van de gemeente raad, overl. Delft 5 maart 1818, zoon van Jan Daniel Hoekwater en Johanna Romein.
Hij huwde Delft 9 mei 1796 (ondertr. Delft 23 april 1796) met Cornelia Maas, geb. Delft 30 mei 1772, overl. Delft 19 oktober 1841, dochter van Cornelis Maas en Wilhelmina van der Putten.
Wapen:
  • G.A. Delft, Archiefnr. 309, Schepschuttersvereniging "Dilletto ed Arme", inv. nr. 8.
Afbeelding:
  • G.A. Delft, Collectie Beeld & Geluid Delft, inv. nr. 80044