Hoffmann, Johan Frederic (1759-1825)

Wapen:in zilver een schuinlinks geplaatst rood anker.
Wapenvoerder(s):
Hoffmann, Mr. Johan Frederic, geb. Rotterdam 22 juni 1759, ged. aldaar 27 juni 1759, ingeschreven als student rechten te Leiden 1777, promoveerde aldaar 9 december 1779, poorter en wonend te Amsterdam 1783, wonend te Rotterdam vanaf 1790, majoor der schutterij 1787-1790 (ontslagen door de Prins, na de inval der Pruisen), lid der firma Joh. Frederik Hoffmann en zonen 1790, directeur der Rotterdamse Maatschappij van Assurantie 1790-1825, raad Rotterdam 1795, 1803-1808, 1813-1814, provisioneel-raad 1795, weesmeester 1795, 1804-1811, lid provinciaal bestuur van Holland 1796, 1797, 2e plaatsvervangend lid 1e Nationale Vergadering, lid kamer van koophandel, curator Gymnasium 1813-1824, lid, namens monden van de Maas van vergadering der Notabelen 1814, vroedschap Rotterdam 1803-1824, wethouder 1803-1804, 1808-1811, municipale raad 1811-1813, commissie waterrecht 1811-1813, overl. 16 mei 1825, begr. Rotterdam (Gr. K.) 21 mei 1825, zoon van Johan Frederik Hoffmann, groothandelaar import en export van ijzer en staal, en Sophia Caan.
Hij huwde 1e Haarlem 27 april 1783, (ondertr. Amsterdam 10 april 1783 en Rotterdam 13 april 1783), met jonkvrouw Anna Henrietta van Eys, geb. Amsterdam 10 april 1766, overl. Amsterdam 1 mei 1784, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 7 mei 1784, dochter van Jan Nicolaas van Eys, koopman, en Magdalena Alida Drijfhout.
Hij huwde 2e Utrecht 29 januari 1786 (ondertr. Amsterdam 27 januari 1786) met Catharina Frederica Cornelia van Hangest d’Yvoy, geb. Utrecht 20 september 1760, ged. Utrecht 23 september 1760 , overl. Rotterdam 22 januari 1820, dochter van Maximiliaan van Hangest Genlis d’Yvoy, raad in de vroedschap van Utrecht, en Louisa Antoinette de Leeuw.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 1125.
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae (1573-1812), blz. 107.
  • Genealogie Hoffmann; Nederland’s Patriciaat, jrg. 16 (1926), blz. 179, 180.
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 1 blz. 1136; deel 8, blz. 521.
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861)
Wapen:
  • Nederland’s Patriciaat, jrg. 16 (1926), blz. 176.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 66438-A
Vervaardiger:
  • Robert van Eijsden (1810)