Honingh

Wapen:in blauw drie bijen van natuurlijke kleur (1-2), vergezeld beneden van een gouden bijenkorf.
Helm:aanziend.
Wrong:blauw en goud.
Helmteken:een blauwe korenbloem, goud geknopt.
Dekkleden:blauw, gevoerd van goud.
Schildhouders:twee zwanen met opgeheven vleugels van natuurlijke kleur met gouden halsband.
Plaatsing:het geheel geplaatst op een groene arabesk.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2015 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer ing. C. Honingh, wonende te Marken, zoon van Barend Honingh en Bertha Elisabeth Martina Ouderling, voor stamvader en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Sijmon Cornelisz. Honingh, ged. Holysloot 3 januari 1736, veehouder, vroedschap te Holysloot en de banne van Ransdorp (1785-1795), schepen, weesmeester, diaken en ouderling, overl. Holysloot 11 juni 1793. Hij huwde Ransdorp 24 april 1763 met Grietje Dirks Krijnen (Crijne).
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 4 november 2015).