Hooft, van ’t 01

Wapen:gedeeld: I in blauw een gouden kruis; II doorsneden: a in rood een zilveren passer gaande over een gouden winkelhaak, geplaatst met de rechte hoek omlaag; b in zilver een uitgerukte appelboom van natuurlijke kleur.
Helm:aanziend.
Wrong:rood en zilver.
Helmteken:zes struisveren (2-2-2) van zilver, rood en zilver.
Dekkleden:rood, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal. Geregistreerd op verzoek van Josephus Cornelius Maria van `t Hooft, geb. Malden (gem. Heumen) 19 maart 1962, wonende te Marietta (Georgia, USA), zoon van Joannes Damianus Maria van `t Hooft en Antonia Maria Swaalf, voor alle naamdragende nakomelingen van Petrus Claesz. van de Heuf, ged. Beers (N.B.) 6 augustus 1716. Aanvrager stamt af van Mathias Barten (Bartholomeus) Petersz., begr. Beers 6 januari 1719. Hij huwde Petronella Arts. Hun kleinzoon Petrus Claesz. (geb. 1716) ging de naam Van de Heuf voeren en diens kleinzoon Gerardus (1772-1822) veranderde de naam in Van `t Hooft.
Dit wapen is 4 maart 2008 bij het Centraal Bureau voor Genealogie geregistreerd onder nr. 1.060.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 25 december 2007).