Hoogendorp, Jan (1763-1840)

Wapen:in rood een verkort breedarmig kruis vergezeld van vier wielen, alles goud.
Helm:aanziend.
Wrong:rood en goud.
Helmteken:een blauwe bol beladen met een zilveren kruis, tussen een zilveren vlucht.
Dekkleden:rood, gevoerd van goud
Schildhouders:twee gouden leeuwen, rood getongd.
Plaatsing:het geheel geplaatst op een groene arabesk.
Spreuk:Zelf vertrouwende op de goede koers.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2011 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer P.A. Hoogendorp, wonende te Oss, voor de naamdragende nakomelingen van Jan Hoogendorp, geb. Haarlem 18 augustus 1763, predikant te Zwartewaal, Kerkwerve en laatstelijk Sint-Maartensdijk, overl. aldaar 4 mei 1840, achterkleinzoon van de stamvader.
De aanvrager stamt af van Cornelis Hogendorp, wonende te Haarlem.
Hij huwde vóór 4 mei 1704 Cornelia Wart.
Dit wapen is 23 april 2011 geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2011-0116.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 8 april 2011)