Hoogmade, Gerrit van

Wapen:gedeeld: I gedeeld van zwart en zilver waar overheen een lelie van het ee in het ander; II in blauw twee afgewende zilveren vissen met rode kieuwen, vinnen en staarten, met de kop omhoog.
Wapenvoerder(s):
Hoogmade (Hogemade, Homade), Gerrit (Gerard) Balthensz. van, staalmeester, staat afgebeeld op het schilderij “De Staalmeesters” 1675, veertigraad van Leiden 1680, schepen ald., wonend Breestraat 1682, begr. Leiden tussen 30 mei en 6 juni 1682, zoon van Balthen Gerritsz. van Hoogmade en Henrickgen Harmendr. van Santen (huw. Leiden 1620).
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren Vroedschappen ofte Veertigen der stad Leyden (1618-1777).
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal S12. (Fragment uit het schilderij De Staalmeesters)
Vervaardiger:
  • Jan Baen 1675