Hoogwerff, Johan (1676-1686)

Wapen:in zwart twee beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalken.
Wapenvoerder(s):
Hoogwerff (Hooghwerff), Jan (Johan), vaandrig bij de schutterij van Delft 1676, commies, lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrérie van de Handbusch binnen Delft" 1679, wonend aan de Vlamingstraat 1682, 1684, aan de Koornmarkt 1686, begr. Delft (O.K.) 18 februari 1686.

Hij ondertr. Delft 9 augustus 1681 (attest. van Wateringen 24 augustus 1681, ondertr. Wateringen 25 augustus 1681) met Sara Jacobsdr. van Poelgeest, begr. Delft 8 juni 1706.
Wapen:
  • G.A. Delft, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging "Dilletto ed Arme", inv. nr. 8, blz. 29.