Hoopen, Gerhard ten (1836-1910)

Wapen:in zwart een steigerend zilveren paard en in een groot getand gouden schildhoofd twee groene hopbellen.
Helm:aanziend.
Wrong:zwart en goud.
Helmteken:vier gebladerde lisdodden van natuurlijke kleur,
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2006 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer G.A. ten Hoopen, wonende te Zoetermeer, zoon van Gerhard ten Hoopen en Heintje Zwerus, voor alle naamdragende nakomelingen van Gerhard ten Hoopen, geb. Neede 18 december 1836, timmerman/aannemer, overl. Meppel 6 april 1910. Hij huwde te Neede 30 maart 1861 Berendina Aleida Zwierink.
De aanvrager stamt af van Jan ten Hopen, landbouwer te Neede, tr. Neede 15 maart 1711 Anneken Gerritsdr. Kuipers.
Dit wapen is 19 augustus 2011 geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2011-0132.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 16 december 2006).