Horst, ter

Wapen:in goud een boom van natuurlijke kleur, vergezeld van twee blauwe ruiten, en in een blauw schildhoofd twee gouden klompen.
Helm:aanziend.
Wrong:blauw en goud
Helmteken:een zilveren vlucht.
Dekkleden:blauw, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 20014 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer Ing. T.J.W. ter Horst, wonende te Hengelo, zoon van Hendrik ter Horst en Jeannette Gerda Broekate, voor de stamvader en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Jan ter Horst (Hagmolen, Hagmuller), kerkmeester, die huwde Delden10 februari 1695 met Merrije ten Boomkamp.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 1 november 2014).