Houttuyn, Coenraet (1571-1643)

Wapen:in goud een rode leeuw.
Wapenvoerder(s):
Houttuyn, Coenraet, bode van het Hof te Den Haag 1571, wonend in de Schoolstraat ald. 1571 en in de oude Warmoesstraat 1627, wijnkoper 1627, vroedschap van Den Haag 1627-1631, 1638-1643, schepen 1631-1638, zijn vermogen bedroeg 15.000 gulden in 1627, overl. vóór 1643, zoon van Jan Houttuyn en N.N.
Coenraet Houttuyn staat afgebeeld op het schilderij van de 'De Haagse Magistraat' (1636) van Jan Antonysz. van Ravesteyn.
Hij huwde 1e Den Haag (Gr. K.) 6 februari 1611 met Annitgen van Bladen, begr. ald. (Gr.K.) 10 mei 1629, dochter van Cornelis Bladen en N.N.
Hij huwde (ondertr. 2e Den Haag 2 januari 1633 met Adriana Smout, verm. begr. Den Haag 26 augustus 1654; zij hertr. Den Haag (Gr. K.) 3 oktober 1645 met Dirk Jorisz. van Waelsdorp.
Bron(nen) en lit.:
  • H.P. Fölting, De Vroedschap van 's-Gravenhage (1572-1795), blz. 93.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren bailliuwen, schouten, burgermeesteren ende schepenen, mitsgaders pensionarissen, thesauriers en secretarissen van 's-Gravenhage (1618-1772).
Afbeelding:
Haags Historisch Museum 0000-0088-SCH. Het portret is een fragment uit het schilderij 'De Haagse Magistraat' (1636).
Vervaardiger:
  • Jan Antonisz. van Ravesteyn (1636).