Huissen 01

Wapen:doorsneden: A in rood twee zilveren trapgevel huizen; B in zilver een zwarte weegschaal.
Helm:aanziend.
Wrong:rood en zilver.
Helmteken:een gouden processiekruis beladen met robijnen tussen twee doorsneden olifantstrompen van rood en zilver.
Dekkleden:rood, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer D. Huissen te Blaricum.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 28 oktober 2007).