Hulsius

Wapen:in goud een schuin geplaatst groen hulstblad.
Wapenvoerder(s):
Hulsius, Prof. dr. Anthonis, geb. Hilden (Hertogdom Berg) 1615, genoot onderwijs te Wezel, studeerde godgeleerdheid te Deventer, daarna te Genève, reisde vervolgens door Engeland, Frankrijk en Zwitserland, bevond zich in 1640 wederom in Holland, werd 15 mei 1644 Waals predikant te Breda, regent Staten Collegie 1668-1685, buitengewoon hoogleraar Hebreeuws 21 augustus 1668 op de Leidse Universiteit, bevestigd 23 augustus 1668, gewoon hoogleraar Godgeleerdheid 16 januari 1676, overl. Leiden 27 februari 1685, zoon van Anthonius Hulsius, predikant te Kroonenburg, Wezel en Elberfeld, en Margaretha Petrusdr. Steinbergen.
Hij huwde Den Haag ‘als predikant van de Franse Godsdienst’ 15 januari 1645 (ondertr. Den Haag 1 januari 1645) met Agnes Elisabeth Rumpff (Rompf), jd. wonend Den Haag 1645, dochter van dr. Christiaan Rumpf, medicus, en Agnetha de Spina.
Antonius Hulsius, regent van het Duitse College tot Leiden, ontvangt een lijfrente van zijn dochter Margareta in 1670 te Kampen, oud 12 jaar, bij juffer Agnes Elisabeth Rompff in echte verwekt f 250.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, blz. 77.
  • Biografisch Woordenboek der Nederlanden, deel 8-1, blz. 1444 e.v.
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 8, blz. 888, 889.
  • J. Nanninga Uitterdijk, Register van lijfrente in 1670 opgenomen door de stad Kampen; in: Algemeen Nederlandsch Familieblad, jrg. 2 (1885), blz. 101.
  • M.G. Wildeman, Iets over Romp = Rumpf?; in: De Navorscher, jrg. 41 (1891), blz. 523.
Wapen:
  • Kopie van het schilderij.
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal S 165
Vervaardiger:
  • Hendrik Beckman (1675)