Pijn (van de Aa), Willem Aelbrecht Franckenz. (1447-1477)

Wapen:in groen een zilveren duif, vergezeld linksboven van een klaverblad.
Wapenvoerder(s):
Pijn (van der Aa), Willem Aelbrecht Franckensz., schepen van Delft 1447, 1448, 1450, 1452, 1454, 1457, 1458, 1459, thesaurier 1468, burgemeester  aldaar 1455, 1456, 1469, 1473, 1474, veertigraad 1476, zegelde 26 januari 1463, 7 november 1463 en 8 oktober 1477, zoon van Aelbrecht Francken.

Koopt op 19 oktober 1462 ten behoeve van het convent van Sint Achten te Delft de helft van een huis, erf, berg en geboomte aldaar.

Koopt op 5 maart 1463 3 morgen en 2 hond land te Maasland.

Krijgt op 10 december 1467 een legaat van de bagijn Zuwa.

Willem Pijn Aelbrechtsz. verkoopt aan heer Jan Souc en Aecht Aelbrechtsdr, zijn broeder en zuster, 1/3 van 7 morgen land aan de westzijde van Delft 8 juni 1472.

Willem Pijn Aelbrecht Franckensz. verkoopt aan Jan Sonck, zijn broer, 1/7 van 6 morgen land te Vrijenban, dat hij geërfd heeft van heer Clays Jansz., zijn neef 12 februari 1473. (N.B. zie ook bij zijn broer Aelbrecht).

Willem Pijn Aelbrecht Franckensz. verkoopt aan heer Jan Souck, zijn broer, 1/8 van 11 morgen land in Abtsrecht 12 februari 1473.

Willem Pijn Aelbrechtsz. verkoopt aan het klooster St. Anna te Delft 1/3 van 4 morgen land te Rijswijk op Ockenberch 5 maart 1476. Zegelt in 1448.

Boitet heeft “van der Aa” toegevoegd. Zelf voerde hij dat nog niet.
Bron(nen) en lit.:
  • Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst van de Heeren Schouten, Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers, Wees- en Havenmeesters der stad Delft.
  • W.A. Drossaers, De archieven van de Delftsche Statenkloosters, klooster St. Agatha Reg. 296, blz. 192; Reg. 316, blz. 196; klooster St. Anna Reg 74, blz. 414; reg. 111, blz. 421; Kartuizer klooster Reg. 177, blz. 500.
  • Hoek, Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland, Statenkloosters; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987); blz. 498.
  • Hoek, Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Ursulaconvent te Schiedam; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 23 (1968); blz. 266.
  • Hoek, Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 46 (1991); blz. 31.
 
Wapen:
  • SAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart, Namen en Wapenen der Ed. Agbare Heeren Veertigen der Stad Delft zedert den Jaare 1476.
  • Zegel:
  • SAD, collectie losse zegels.
Vervaardiger:
H.K. Nagtegaal