Pijn (van der Aa), Aelbrecht Aelbrechtsz. (1470-1484)

Wapen:in groen een zilveren duif, vergezeld linksboven van een gouden klaverblad.
Wapenvoerder(s):
Pijn (van der Aa), Aelbrecht Aelbrechtsz.,  schepen van Delft 1470, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, veertig raad van Delft 1476, verkoopt aan de heer Jan Sonck Aelbrechtsz., zijn broeder, 1/7 van 6 morgen land in Vrijenban, dat hij geërfd heeft van heer Claes Jansz., zijn neef 13 september 1475, zegelde 19 augustus 1477 en  19 december 1482, overl. 1484, zoon van Aelbrecht Vranckenz. (Pijn).

Deze Jan Sonck Aelbrechtsz. koopt van zijn broer Willem Pijn Aelbrecht Aelbrecht Franckenz. nog 1/7 deel van 6 morgen land te Vrijenban in 1473, eveneens van zijn broer meester Vranck Aelbrechtsz. in 1473 en ook van zijn zuster Aechte Aelbrecht Vranckendochter in 1473; in totaal verwerft hij dus 4/7 deel van deze 6 morgen; het lijkt er op dat het hier om een erfdeel gaat, dan zou hij zelf ook een 1/7 deel geërfd hebben en zijn 2/7 elders ondergebracht.
Hij huwt met Katrijn.

Boitet heeft “van der Aa” toegevoegd. Zelf voerde hij dat nog niet. Ook “Pijn” werd soms niet vermeld.
Bron(nen) en lit.:
  • Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst van de Heeren Schouten, Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers, Wees- en Havenmeesters der stad Delft.
  • W.A. Drossaers, De archieven van de Delftsche Statenkloosters, klooster St. Agatha Reg. 324, blz. 198; Reg. 342, blz. 202; Cathuizer klooster Reg. 199, blz. 505.
  • Hoek, Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987), blz. 627.
Wapen:
  • SAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart, Namen en Wapenen der Ed. Agbare Heeren Veertigen der Stad Delft zedert den Jaare 1476.
  • Zegel:
  • SAD, collectie losse zegels.
Vervaardiger:
H.K. Nagtegaal