Verbos, Gerrit Pietersz. (1631-1670)

Wapen:in zilver drie geplante groene bomen, de middelste iets naar voren, een rode os staande achter de middelste boom.
Wapenvoerder(s):
Verbos(ch), Gerrit Pietersz.,voogd in 1631, koopman te Rotterdam, lakenkoper 1643, reder 1647, maakt testament met zijn vrouw in 1641 en bevestigen dat in 1653, benoemen elkaar tot erfgenaam. De kinderen krijgen bij meerderjarigheid of huwelijk 4000 gulden. Naast de langstlevende worden als voogden aangewezen Pieter van de Meers en Willem Verbrugge, valkenier van Zijne Hoogheid, wonende in Den Haag. De eerst stervende legateert 500 gulden aan de armen van de gemeente van zijn gezindheid. Benoemd tot voogd 26 maart 1670, vermeld in 1634, 1638 en 1642 in het testament van zijn moeder, wonend in het huis ‘Het Rode Meer’ welke haar eigendom is, overl. tussen 1670 en 1674, verm. zoon van Pieter Gerritsz. Verbos, bakker, en Maritgen Adriaens van Stolwijck, wed. lakenkoopster 1624, mede-reder van het schip ‘Daniel in de Kuil der Leeuwen 1632’.
Hij huwde 1633 met Cunera Jandr. Verbruggen, geb. ca. 1605, wonend aan de Hoogstraat “in’t Roode Meer” te Rotterdam 1653, 1674, 1684, diverse personen bekennen resp. een bedrag van 125 tot wel 1000 gulden aan haar schuldig te zijn in 1674, begr. Rotterdam 4 april 1684, dochter van Jan Verbruggen en zijn 1e vrouw.
Bron(nen) en lit.:
  • G.A. Rotterdam, ona Rotterdam, invnr, 152, aktenr. 279/402, not. Adriaan Kieboom (11-2-1641).
  • G.A. Rotterdam, ona Rotterdam, invnr, 358, aktenr. 94/293, not. Jacobus Delphius (22-9-1653).
  • G.A. Rotterdam, ona Rotterdam, invnr, 3083, aktenr. 87/200, not. Everard Maes (27-11-1674).
  • G.A. Rotterdam, ona Rotterdam, invnr, 3083, aktenr. 88/203, not. Everd Maes (30-11-1674).
Wapen:
  • Wapen afgebeeld op schilderij.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 11267-A
Vervaardiger:
  • Anoniem (ca. 1650)