Vermeulen 01

Wapen:in goud een omgekeerde gaffel vergezeld van drie aambeelden met elk rechtsboven een schuinlinkse edelsmidshamer, alles zwart.
Helm:aanziend.
Wrong:zwart en goud
Helmteken:een schuingekruiste gouden molenwiek.
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2008 ontworpen door de aanvrager in samenwerking met H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer Marcel Vermeulen, juwelier in Den Haag.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft 22 januari 2008).