Vogel, Willem de (1642-1693)

Wapen:in goud een lage zwarte keper vergezeld van drie rode vogels, de rechtsboven omgewend en een blauwe ster boven de keper.
Wapenvoerder(s):
Vo(o)gel, Willem Jan Thomasz. de, geb Leiden 1642/1643, lakenkoper, lakendrapier, gouverneur van de Lakenhal te Leiden 1692, wonend aan de Oude Rijn 1665, Marendorp Rijnzijde 1674,  de Hooigracht 1675, Oude Cingel 1693, begr. Leiden (Hooglandsche Kerk) tussen 19 en 26 september 1693, zoon van Jan Thomasz. de Vogel, mutsenmaker, koopman, en Sara Borms (Boorens).
Hij huwde Amsterdam 15 maart 1665 (ondertr. Amsterdam 19 februari 1665 en Leiden 27 februari 1665) met Grietje van de Gaver, geb.  Amsterdam 1636/1637, begr. Leiden (Hooglandsche Kerk) tussen 28 september en 5 oktober 1675, dochter van Jacques van de Gaver en Trijntje Alberts. Zij ondertrouwden Amsterdam 25 januari 1635), maar er worden te Amsterdam geen kinderen gedoopt onder de naam Van de Gaver.
Bron(nen) en lit.:
  • P. van Eeghen. Het doopsgezinde geslacht De Vogel te Leiden, Amsterdam en Haarlem, blz. 6.
  • J. Nolen, Kwartierstaat van Nolen; in: Gens Nostra, jrg. 22 (1967), blz. 382.
Wapen:
  • Wapen afgebeeld op de lijst van het schilderij.
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal te Leiden S 324 (fragment uit “De Gouverneurs van de Lakenhal”)
Vervaardiger:
  • Carel de Moor (II) (1692).