Vredenburch, Adriaen Jacobsz. van (1680-1759)

Wapen:gedeeld: I in goud een dubbelkoppige zwarte adelaar; II doorsneden: a in zilver een rode roos, goud gepunt.; b in rood een zilveren zalm overtopt met een goudenkroon.
Wapenvoerder(s):
Vredenburch, Mr. Adriaen Jacobsz. van, geb. Delft 18 januari 1680, ged. aldaar (N.K.) 19 januari 1680, studeerde rechten en werd na zijn promotie secretaris van den Hof van Holland, van welk ambt hij in 1714 afstand deed en waarin hij door zijn broer Mr. Willem van Vredenburch, (1689-1717) werd opgevolgd. Hij werd veertigraad van Delft 1714, havenmeester op Delfshaven 1715-1717, schepen 1718-1725, adjunct ten dagvaart 1726, 1736, 1740, weesmeester 1727, gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maas 1729-1731, burgemeester 1734, 1735, 1738, 1739, 1745, 1746 van Delft, meesterknaap van Holland en West-Friesland 1740, gecommitteerde raad 1741, bewindhebber van de V.O.C., overl. Delft 5 november 1759, begr. aldaar (O.K.) 10 november 1759, zoon van Jacob van Vredenburch en Catalina van der Goes.
Hij huwde Delft 4 januari 1707 (ondertr. ald. 18 december 1706), afgekondigd te Den Haag 19 december) met Henrietta Gael,geb. 5 december 1679, overl. Delft 24 november 1753, begr. aldaar (O.K.) 30 november 1753, dochter van Mr. Gerard Johansz. Gael en van Maria Jacobdr. Bonmans.
Bron(nen) en lit.:
  • H.H. Roëll. Genealogie Van Vredenburg; in: De Nederlandsche Leeuw, 1904, kolom 4.
  • Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. (Deel 7), pag. 1294/95.
  • E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795; in: Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, blz. 219.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
Afbeelding:
  • Collectie Beeld & Geluid Delft, inv. nr. 75047.