Referenties

H.K. Nagtegaal, heraldicus

Oud projectleider heraldiek bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
Had aldaar de dagelijkse leiding over de wapenregistraties en de heraldische databanken.

Auteur van het Heraldisch Vademecum (2003), Familiewapens, zoeken – ontwerpen – registreren (2007), uitgaven van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland (1282-1780), uitgave van de Hollandse Verenigng voor Genealogie (2010).

Eigenaar Heraldisch Bureau Nagtegaal (1994-2018).

Oud bestuurslid innovatie, heraldiek en PR bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
Oud voorzitter van het Heraldisch College van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.

Belangrijkste initiatieven:

 • Oprichter en oud-voorzitter van de Genealogische Vereniging Prometheus 1973-1989, daarna bestuurslid tot 1999.
 • Ontwerper van diverse genealogische posters.
 • Initiatiefnemer en eindredacteur van Kwartierstatenboeken, uitgaven van de Genealogische Vereniging Prometheus (1978-2003).
 • Initiatiefnemer en eindredacteur van het tijdschrift Kronieken, een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus (1992-2000).
 • Initiatiefnemer en architect van de Heraldische Databank 1992, die in 1997 op het CBG in gebruik is genomen, waardoor het mogelijk werd met de computer familiewapens op naam en onderwerp te zoeken.
 • Heeft een eenduidige structuur in de heraldiek gebracht met o.a. een vaste beschrijvingsmethodiek (zie: Heraldisch vademecum).
 • Initiatiefnemer en architect van de Hollandse Genealogische Databank, die in 2007 in gebruik is genomen bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie waar in 2008 een heraldische databank en in 2011 een heraldisch compendium aan toe is gevoegd.
 • Initiatiefnemer en samensteller van “Delftse biografieën” 2012, een unit op de site van het Stadsarchief Delft met daarin meer dan 1.400 biografieën met afbeeldingen en wapens.
 • Initiatiefnemer en samensteller van “Hollandse biografieën” 2013, een unit op de site van de Hollandse Vereniging voor Genealogie met daarin meer dan 1.200 biografieën met afbeeldingen en wapens.

Onderscheidingen:

 • Ontving bij KB besluit van 1 april 1993 de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud.
 • Erelid van de Genealogische Vereniging Prometheus 1 april 1999

H.K. Nagtegaal is (mede)auteur/samensteller/redactie/vormgever van de volgende boeken:

 • Kwartierstatenboeken, deel I t/m XVIII; uitg. Genealogische Vereniging Prometheus (1978 t/m 2003).
 • Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, deel I en II, uitg. Genealogische Vereniging Prometheus (1984, 1988).
 • Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, uitg. Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1986);
 • Huwelijken te Delft 1812-1842, 1843-1872 en 1873-1902; uitg. Gen. Ver. Prometheus (1987, 1988 en 1990).
 • Het Rijnsburgse geslacht Nagtegaal, 17de eeuw tot heden, eigen uitgave Delft (1987).
 • Hollandse Stam- en Naamreeksen, deel I en II ; uitg. Genealogische Vereniging Prometheus en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1988, 1990).
 • 60 jaar studie voor natuurkundig ingenieur te Delft (1928-1988); uitg. Faculteit der Technische Natuurkunde, TU Delft (1988).
 • Het geslacht Nagtegaal op de Zuidhollandse eilanden; 500 nakomelingen van Jan Nachtegael, 17de eeuw tot heden; eigen uitg. (1989).
 • Het geslacht Nagtegaal in en rondom Utrecht, eigen uitg. (2002).
 • Het Rotterdamse geslacht Nagtegaal; 900 nakomelingen van Hughe Nachtegael, 14de eeuw tot heden; eigen uitg. (2003).
 • Heraldische Vademecum; uitg. Centraal Bureau voor Genealogie (2003).
 • Familiewapens; zoeken – ontwerpen – registreren; uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (2007).
 • Wapenboek van het hoogheemraadschap van Delfland (1282-1780), uitg. van de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2012).

 Heraldisch Vademecum

Wie geïnteresseerd is in familiewapens vindt in dit Heraldisch vademecum achtergronden, betekenis en gebruik van vele begrippen en figuren verklaart.

Heraldisch vademecum

In het tekstgedeelte worden heraldische begrippen van A tot Z besproken. Het verwijst daarbij naar het deel met 1.500 systematisch gerangschikte gekleurde wapenfiguren. Daar kunt u de praktische toepassing zien. Deze wapenschilden geven een goed beeld van de vormenrijkdom van de heraldiek. De kleuren afbeeldingen verwijzen door een trefwoord naar het tekstdeel van het boek. Zo kan de uitgave in twee richtingen gebruikt worden: van tekst naar afbeelding en andersom.

Dit is een uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie en is aldaar te bestellen www.cbg.nl

Het is het meest praktische boek in zijn soort.

H.K. Nagtegaal, Heraldisch vademecum
CBG-reeks nr 20 (Den Haag 2003) 192 blz.
ISBN 90-5802-030-4