Wapencertificaat

Het staat iedereen vrij in Nederland een wapen te voeren en om wel of niet gebruik te maken van de mogelijkheid tot het laten registreren.
Een wapenregistratie is feitelijk een wapen op een openbare plaats deponeren zodat anderen daar kennis van kunnen nemen.
Het copyright is van kracht en geeft bescherming. Tevens voorkomt het  dat dezelfde of bijna dezelfde wapens ontworpen worden.

Het Heraldisch Bureau Nagtegaal heeft als optie voor haar cliënten het leveren van een wapencertificaat in combinatie met plaatsing van uw wapen in de Heraldische Databanken van het Heraldisch Bureau Nagtegaal,het Centraal Bureau voor Genealogie en Wazamar Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden.
Op het certificaat staat niet alleen wie de opdrachtgever is maar ook welke personen het wapen mogen voeren.
Na het inleveren van het aanvraagformulier, dat de cliënten kunnen aanvragen, wordt een proefcertificaat gemaakt die u mede gaat controleren. Ook de versie die op Internet zal verschijnen wordt eerst met de opdrachtgever doorgenomen ter voorkoming dat privacy gevoelige informatie op Internet komt.

Los van bovenstaande wordt uw wapenregistratie ook gepubliceerd.

De registratie van Nederlanders wordt geplaatst in het viermaal per jaar verschijnend tijdschrift GEM (Genealogisch Erfgoed Magazine).
Een jaarabonnement kost slechts € 23,- (digitaal € 12,-). Geregistreerden die dit tijdschrift wensen te ontvangen kunnen een abonnement afsluiten via de website  www.gemmagazine.nl of met het e-mail adres: info@gemmagazine.nl.
Losse nummers kosten incl. porto € 6,-